به گفته مدیرکل امورعشایراستان کرمان ، این اداره کل به منظور کاهش نقش واسطه ها، بازاریابی وارائه محصولات لبنی عشایر، بصورت از تولید به مصرف، با همکاری اتحادیه وشرکتهای تعاونی عشایری اقدام به راه اندازی چهار سیاه چادر عشایری در شهرستانهای سیرجان، بافت، بردسیر وکرمان نموده است واین کار  در سایر شهرستانهای شمال استان که حجم تولیدات عشایر وجمعیت شهرستان توجیه اقتصادی راه اندازی این نوع عرضه را دارند، ادامه خواهد یافت. لازم به ذکر است علاوه بر محصولات تازه لبنی شامل ،کشک، ماست، شیر،دوغ …. پخت نان های محلی مانند تیری ، کرنون، تابه ای ونان روغنی به همراه فروش آش وصنایع دستی عشایر نیز در آنها انجام می گردد. لذا ازکلیه شهروندان شهرهای مذکور به منظور خرید محصولات تازه عشایر که بعلت ارتباط  مستقیم تولیدبا مصرف به قیمت مناسب نیز عرضه خواهد شد دعوت بعمل می آید.

دیدگاهتان را بنویسید