به گزارش روابط عمومی اداره کل:در مورخ93/5/4 با حضور سرپرست فر مانداری شهرستان بردسیر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان سیرجان وبردسیر ،آقای مهندس شاکری  وتعدادی از مسئولین شهرستان ، سیاه چادر عشایری به منظور عرضه محصولات وتولیدات عشایر در محل شرکت تعاونی این شهرستان افتتاح گردید.هدف از راه اندازی این سیاه چادر ، خرید محصولات وتولیدات عشایر توسط شرکت تعاونی که  مواد لبنی از جمله – کشک، روغن محلی، پنیر محلی، قره قروت وسایر فرآورده ها، تولیدات وصنایع دستی  عشایر وداروهای گیاهی ومحصولات کشاورزی راشامل می شود، بوده  وسپس  فروش آنها در شهرستان که باعث می شود تولیدات عشایر با کیفیت مطلوب  وقیمت مناسب خریداری و عشایر در این راستا جهت تولیدات بیشتر  ترغیب وتشویق  گردیده ونقش واسطه ها کم رنگ گردد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید