بز کرکی یکی از  مهمترین ترین نژاد های بز در دنیا می باشد که از کرک آنها استفاده فراوانی می شود. ..

از 25 میلیون راس جمعیت بز ایران ،تعداد 5 میلیون راس بز کرکی می باشد و کشور ایران به عنوان سومین تولید کننده و صادر کننده کرک در دنیا بعد از چین و مغولستان محسوب می گردد.

مهمترین نژاد های بز کرکی ایران شامل بز کر کی رائینی و بیرجندی می باشد که بز کرکی رائینی در کرمان پرورش می یابد.عمده تولید کرک کشور در استان کرمان و شهرستانهای بافت و رابر می باشد. پرورش این دام عمدتا توسط ایلات و عشایر استان صورت میگیرد که بدلیل دسترسی به مراتع مبادرت به پرورش این دام نموده اند .

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده کرک ایران در درجه سوم قرار میگیرد که البته دلیل عمده این معضل عدم خریداری کیفی کرک در ایران و مخلوط شدن کرک مرغوب و نامرغوب با یکدیگر می باشد که باعث پایین امدن کیفیت کرک ایران در دنیا گردیده است.بر اساس برآوردهای موجود سالانه بیش از 1000 تن کرک و مو در استان تولید میشود که تقریبا 25درصد آن به کرک موکشی شده تبدیل میگردد .

در سالهای گذشته به منظور حمایت عشایر کوچنده از تولیدکنندگان کرک ،کارخانه موکشی و تولید کرک خالص در شهرستان بافت راه اندازی گردید که در حال حاضر در واحد (liching) شستشوی کرک  در حال فعالیت می باشد و بقیه واحدهای کارخانه به دلایل متعددی تعطیل می باشند  که با راه اندازی مجدد فرصتهای شغلی بسیاری در منطقه ایجاد می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید