يك واحد کارگاه تولید کنستانتره خوراک دام عشایر در منطقه دشتاب بافت به بهره برداری رسید…

 

مدیر کل امور تعاونیهای عشایر کشور در آیین بهره برداری از این کارگاه گفت: کارگاه تولید کنستانتره خوراک دام به منظور تامین بخشی از علوفه مصرفی دام عشایر با روشهای علمی ساخته شده است. حسن ایرانپاک افزود: ضایعات کشاورزی و جنگلی و حتی برگ بعضی درختان و میوه بلوط از ترکیبات این نوع کنستانره می باشد که پس از تولید به عشایر تحویل داده می شود.به گفته وی بهای تمام شده این خوراک دام از بهای مشابه آن در بازار کمتر است.این کارگاه که به منظور کمک به تولیدات دامی و رفع نیاز های خوراک دام عشایر ایجاد شده استتوسط خود عشایر اداره می شود.

دیدگاهتان را بنویسید