به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ ۲۵ خرداد پروژه آبرسانی به آغلهای میمند در شهرستان شهربابک با حضور مسئولین شهرستانی و ستادی کلنگ زنی شد

این پروژه از محل اعتبارات ملی بصورت پیمانی و با اجرای ۱۱ کیلومتر شبکه آب جهت آبرسانی به آغلهای عشایر منطقه میمند در سال جاری آغاز میشود

دیدگاهتان را بنویسید