به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان درراستاي خدمات رساني به عشايروتوسعه فناوريهاي جديد دربحث تأمين انرژي درمناطق عشايري ودسترسي عشاير به انرژي پاك وارزان اداره كل امورعشاير اقدام به خريداري وساخت 4دستگاه حمام خورشيدي وسرويس بهداشتي  پيش ساخته در مناطق عشايري موتور شهيد مرادي – باغ ياس – امرودوئيه وشكرآب وكيل آباد نموده وساخت دوباب آب انبار در مناطق عشايري شهيد مرادي وابراهيم آباد سيخوران ، واحداث 32 متر مربع  جايگاه سوخت فسيلي در سه راه ثارالله عشاير نجفي ارزوئيه بافت به اتمام رسیده است .همچنين مقدار 6000 متر مكعب آبرساني سيار در مناطق عشايري قلعه نو – چاه بغل- سنگ سفيد- سلطان آباد- سنگ لكي- دولت آباد – سواندر- چاه پده- چاه سرخ- شميلان- و…… ارزوئيه انجام و3 حلقه چاه در مناطق سيخوران وسنگ نجفي حفر وتجهيز گرديده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید