تاریخچه تشکیل سازمان امور عشایر ایران : با تصویب قانون و اساسنامه سازمان دامداران متحرک در سال 1353 ابتدا یکی از دستگاههای تابعه وزارت کشاورزی شروع بکار کرد . دامنه فعالیتهای این سازمان قبل از انقلاب بسیار محدود بوده و شامل اقداماتی از قبیل احداث  انبار و ایستگاه انتظار دام . حفر چاه و ایجاد آبشخور و ….در چند استان عشایری کشور بود. در سال 1358 بنا به تصویب شورای انقلاب طرح های خاص ناحیه ای مناطق عشایری ، در این سازمان ادغام و به نام طرح جامع مناطق عشایری که تا آن تاریخ زیر نظر استانداران و سر جنگلداری کل استان ها اجرا می شد به سازمان دامداران متحرک واگذار و این سازمان با حفظ مقررات و اختیارات قبلی به نام مرکز عشایری ایران نامگذاری گردید. به دنبال تصویب اساسنامه جهاد سازندگی در سال 1362 سازمان از وزارت کشاورزی  منتزع و با کلیه امکانات و اختیارات به جهاد سازندگی وابسته به سازمان امور عشایر تغییر نام داد.

دیدگاهتان را بنویسید