جناب آقاي مهندس شاكري در جمعي از عشاير استان حضور يافتند و در خصوص بكارگيري انرژي خورشيدي بيان داشتند :در راستای خدمت رسانی به عشایر و توسعه فناوریهای جدید در بحث تامین انرژی درمناطق عشایری اداره کل جهت برق مورد نياز عشایر اقدام به  نصب فانوس روشنايي وتامين انرژي جهت  60 پروژه حمام وسرويس بهداشتي در مناطق عشایری شهرستانهای بم –بافت-سیرجان-ارزوئیه –بردسیر-شهربابک -سیرچ-و ریگان نموده است . همچنين پروژه تامين دائمي آب بهداشتي عشاير با مخازن بتني از جمله دهها پروژ ه ايي است كه امورعشاير ي استان كرمان پيگير آن می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید