اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق همین  سایت  ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند…

سایر شرایط ، محل وزمان بازدید ومشخصات خودرو در اسناد ذکر شده است.

شماره تلفن اداره کل : 3- 32520351

 

دریافت اسناد

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان – واحد دبیرخانه

زمان

از تاریخ سه شنبه 11/8/95لغایت  شنبه  15/8/95

تحویل پیشنهاد ها

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان- واحد پشتیبانی

زمان

تاپایان وقت اداری دوشنبه مورخه     24/8/95

گشایش پیشنهادها

محل

کرمان – اداره کل امورعشایر استان کرمان- کمیسیون معاملات

زمان

ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ   25/8/95

شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد ودر شرایط  مساوی اولویت با کارمند خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید