بارندگی های اخیر در شهرستان سیرجان باعث تخریب یک باب منزل مسکونی ویک واحد دامداری عشایرگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل : براثر بارش باران در منطقه چاه بید از توابع شهرستان سیرجان وتخریب یک باب منزل مسکونی ویک واحد دامداری ، تعدادی از دامهای عشایرزیرآوار کشته وزخمی شده اند.درهمین راستانیروهای امدادی به محض اطلاع در محل حاضر وکار کمک رسانی را آغاز نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید