۸ توصیه نامه در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جامعه روستایی و عشایری کشور که در کارگروه ملی ترویج و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردیده است .جهت مشاهده محتویات توصیه نامه ها روی لینکهای زیر کلیک کنید

توصیه نامه کرونا شماره ۵ ( اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی درواحدهای تهیه خوراک دام)

توصیه نامه کرونا شماره ۸ ( اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای زارعان)

توصیه نامه کرونا شماره ۹ ( اقدامات پیشگیرانه وبهداشتی برای باغ داران و شاغلین فعالیت های باغبانی)

توصیه نامه کرونا شماره۱۰ (اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای مرتعداران و عشایر)

توصیه نامه کرونا شماره ۱۱( اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای نوغانداران)

توصیه نامه کرونا شماره ۱۲( اقدامات پیشگیرانه وبهداشتی در مزارع آبزی پروری)

توصیه نامه کرونا شماره۱۳ (اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای گلخانه داران و پرورش دهندگان قارچ)

توصیه نامه کرونا شماره ۱۴ (اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی ویژه کاروران تراکتور و ماشین های کشاورزی)

 

دیدگاهتان را بنویسید