معاون روستائی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور گفت : بمنظور توانمند سازی روستاها ، دولت پرداخت تسهیلات کم بهره 4 درصدی را برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در روستاهای ی کشور در دستور کار خود قرارداده است ..

. سید ابوالفضل رضوی افزود: در این طرح در صورتی که تجمیع سرمایه روستائیان به دو میلیارد تومان برسد، دولت شش میلیارد تومان به آنان تسهیلات ارزان قیمت با بهره 4% پرداخت خواهد کرد به گفته وی مدت باز پرداخت اقساط این تسهیلات بین هشت تا ده سال تعیین شده و روستائیان می توانند کارت دریافت یارانه خود را به عنوان وثیقه این تسهیلات قرار دهند . رضوی با بیان اینکه با موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران در صورتی که روستائیان نقاط مرزی ، 15 درصد آورده داشته باشند ، دولت سود تسهیلات آنان را در این مناطق صفر درصد تعیین خواهد کرد ، تصریح کرد : در این طرح روستائیان می توانند با تشکیل تعاونی و شرکت های خصوصی و تجمیع سرمایه های خود در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند تا با مشارکت روستائیان و افزایش واحدهای تولیدی شاهد توسعه پایدار در مناطق محروم و روستائی کشور باشیم . معاون روستائی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور یاد آور شد : از آنجا که نرخ مشارکت مردان روستائی در فعالیت های اقتصادی بیش از 63درصد و نرخ مشارکت زنان به حدود 13 درصد رسیده ، ضروری است نقش زنان روستائی و عشایری در مشارکت های اجتماعی و اقتصادی روستاها و مناطق محروم افزایش یابد . رضوی خاطر نشان کرد : روستائیان و عشایر همچنین می توانند طرح های سرمایه گذاری خود را به کمیته برنامه ریزی فرمانداری ها و شورای برنامه ریزی استان ها ارائه کنند تا پس از بررسی طرح های اقتصادی آنان ، روند دریافت تسهیلات و اقدامات قانونی طی شود .

دیدگاهتان را بنویسید