به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ  20 آذر ماه 1401 مدير كل  با همراهي معاون توسعه مديريت و منابع و مدير عامل اتحاديه عشاير استان

از محل احداث كارخانه خوراك دام واقع در شهرك صنعتي بخش بلورد بازديد و در جريان روند اجراي مراحل مختلف پروژه قرار گرفتند.

در جلسه ای که با حضورمدیرکل امور عشایر استان کرمان ، مدیرکل بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر استان و روسای شرکتهای تعاونی شمال استان در محل سالن جلسات مجتمع معدني و صنعتي گل گهر تشکیل گردید مسائل و مشكلات بيمه عشاير استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر گرديد نسبت به تشكيل ستاد راهبردي بيمه روستائيان و عشاير استان با محوريت دفتر صندوق بيمه تشكيل ، همچنين نظر به در پيش بودن جلسات مجمع شركتهاي عشايري شهرستانها از مدير كل صندوق بيمه نيز براي طرح موضوعات مربوطه دعوت بعمل آيد.

در ادامه جلسه پس از توضيحات مديرعامل شركت تعاوني سيرجان در خصوص هزينه هاي و روند اجراي احداث كار خانه خوراك دام و اعلام نظرات ساير مديران عامل شركتها و توضيحات مدير كل محترم امور عشايري و معاونت توسعه مديريت و منابع در خصوص اهميت و لزوم انجام اين مهم در رابطه به تقسيم سهام كارخانه خوراك دام ميزان 80 درصد شركت تعاوني عشايري سيرجان و با راي اكثريت آراء 20 درصد نيز مشاركت اتحاديه شركتهاي تعاوني عشايري استان كرمان مصوب و نهايي گرديد.

 نيكزادي مدير كل  امور عشاير استان  بر دقت و سرعت در انجام وظايف محوله حوزه تعاوني ها و جايگاه نظارت اداره كل و ادارات شهرستان بيان تاکید داشت و با  توجه به وضعيت خشكسالي هاي اخير و آزاد سازي قيمت نهادها و آسيب عشاير از اين موضوعات ، گلايه و انتظارات جامعه عشايري از مسولين را بحق دانسته و تلاش مجموعه عشايري را ناكافي اعلام كرده و خواستارپیگيري بيشتر همكاران شدند.

در انتها در منزل همكار بازنشسته آقاي عباس عظيم نژاد برادر شهيد علي اصغر عظيم نژاد حاضر و ضمن ديدار با ايشان لوح سپاس به نمايندگي از خانواده شهيد تقديم ايشان گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید