به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۴۰۳ در دفتر مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری کرمان جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه تکام با حضور مدیرکل امور عشایر استان کرمان تشکیل شد.
◀️نیکزادی در این جلسه ضمن ارائه امار خانوار عشایر گفت : استان کرمان از حیث جمعیت عشایررتبه دوم را دارا می باشد که پتانسیلهای بالایی در این جمعیت وجود دارد و با اطلاع رسانی در خصوص برنام تکام و حمایت تشکلها میتوان به اهداف والایی دست یافت .
نیکزادی گفت : حمایت همه جانبه از زنان عشایر در اولویت طرح تکام می باشد.
وی افزود : حفظ زندگی عشایری مبتنی بر فرآهم آوردن شرایط مناسب مطابق مطالبات عشایر در مناطق عشایری است که سیاستهای سازمان امور عشایر در این راستا می باشد .
نیکزادی اذعان داشت : ۵۰ درصد افراد متقاضی تسهیلات تبصره ۱۸ به بانکهای عامل معرفی شده اند .
◀️عبدالکریمی در این جلسه ضمن تاکید بر آموزش و فرآهم آوردن زیرساختهای مناسب در راستای برنامه تکام گفت :
افزایش درآمد عشایر و بهبود معیشت آنها هدف این برنامه می باشد.
وی افزود : ما حمایت همه جانبه خود را در این زمینه دریغ نمیکنیم و بایستی بر مبنای تقاضا محوری و برندسازی تولید را بالا برده و عشایر را به فعالیت در این زمینه ترغیب نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید