به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه اتاق فکر روز دوشنبه 96/2/18 با دعوت از صاحب نظران عشایر و مدیران و کارشناسان اداره کل به منظور همفکری و تبادل نظر پیرامون احیاء و ارتقا معیشت خانوارهای عشایری تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد که کمیته هایی در محورهای امور دام ،مرتع و کشاورزی و گیاهان دارویی ،صنایع دستی و گردشگری ،فرهنگی و اجتماعی و مبادلات بازرگانی تشکیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید