به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ دوم بهمن جلسه ستاد بحران در آن شهرستان با حضور استاندار،نماینده مردم شهرستانهای شرق استان،اعضای ستاد بحران و مسئولین شهرستانها تشکیل گردید.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی جهت مدیریت بحران سیل اخیر اتخاذ گردید.
مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:
*راههای عشایری پس از فروکش کردن سیلابها با همکاری اداره راه و ترابری در اسرع وقت بازگشایی گردد.
*تلفات دام توسط مسئولین اداره عشایری شهرستان با هماهنگی فرمانداری بررسی گردد و پس از ثبت در سامانه مربوطه، صورتجلسه جهت ارسال به ستاد بحران استان به اداره کل ارسال گردد .
*اماکن دامی خسارت دیده و تخریب شده بررسی و نتیحه کتبا به اداره کل ارسال گردد.
*میزان خسارت به اثاثیه منزل بصورت دقیق بررسی گردد و گزارش به اداره کل ارسال گردد.
*مسئولین امور عشایر شهرستان ریگان در نظر داشته باشند که کلیه مصوبات تا روز سه شنبه ۵ بهمن اجرا گردد و موارد را بصورت مستند همراه با عکس یا فیلم وگزارش کتبی به اداره کل ارسال نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید