به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 1 آذر 1401 جلسه شورای عشایری شهرستان رفسنجان تشکیل گردید .در این جلسه که با حضورمدیر کل امور عشایر استان ،فرماندار و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی در رفسنجان تشکیل گردید در خصوص تسریع درارایه تسهیلات به عشایر توسط بانک رسالت ،تجهیز اداره امور عشایر شهرستان تصمیماتی اتخاذ گردید . در این جلسه فرماندار جهت دریافت کمک مالی از شرکت مس قولهای مساعدی داد.

دیدگاهتان را بنویسید