جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل امور عشایر استان کرمان روز یکشنبه 98/05/13 در سالن کنفرانس اداره با حضور مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات استانی و شهرستانی تشکیل و پس از ارائه سیاست هایی در حوضه مالی مالی اداره عمران و تشکلها در سال 98 توسط مدیر کل جدید آقای مهندس نیکزادی موارد ذیل به تصویب رسید که طی آن مقرر شد ادارات عشایر شهرستانها نسبت به موارد ذکر شده اقدامات لازم را انجام دهند.

1 – با توجه به اجباری بودن بیمه دام عشایر مقرر شد که شرکت های تعاونی و عشایر نسبت به تسریع در امر بیمه دام فعال تا پایان سال 50% دام عشایر بیمه شوند

2 – ادارات عشایر شهرستانها نسبت به نیاز سنجی و مسائل مرتبط در حوزه سایر دستگاه ها در مناطق عشایر اقدام و نسبت به تشکیل شورای عشایر مساعدت نمایند.

3 – مقرر گردید روسای ادارات شهرستانها به منظور نظارت ، هدایت و حمایت تعاونی ها موارد پیشنهادی اصلاحی را به اداره کل اعلان نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید