از مبلغ 50 میلیون ریال ردیف 101024 مرکز امور خانواده ریاست جمهوری طرح توانمندیهای زنان عشایر مبلغ 30 مسیلیون ریال کمک به ایجاد صندوق خرد زنان عشایر بردسیر شماره یک و مبلغ 20 میلیون ریال جهت آموزشهای مهارتی بخش کشاورزی در شهرستانهای بردسیر سیرجان بافت شهربابک و بم اختصاص داده شده است همچنین از محل توافقنامه فی مابین مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس مرکز امور بانوان و ریاست محترم سازمان امور عشایر مبلغ 86 میلیون ریال به امور زنان شهرستان کرمان اختصاص داده شد که از این مبلغ 30 میلیون ریال در بحث کمک به ایجاد صندوق خرد زنان عشایر بردسیر شماره 2 و مبلغ 56 میلیون ریال کمک به ایجاد کارگاه پرورش مرغ بومی در شهرستانهای بافت و سیرجان هزینه شده است

دیدگاهتان را بنویسید