گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایر : پیروتفاهم نامه  منعقده  فی مابین  دانشگاه علوم پزشکی و  اداره کل امورعشایر، درمورخ نهم اذرماه 93کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی به همراه کارشناس امور هماهنگی استان ، از کارگاههای صنایع دستی در خصوص بهسازی وتبدیل دارهای افقی به عمودی وسرویسهای  بهداشتی  منطقه چاه قلعه وچاه سنگری شهرستان سیرجان بازدید به عمل اوردند…

دراین بازدید دوره آموزش یک روزه درخصوص بهداشت فردی ومضرات دارافقی انجام ودر این راستا یک دوره آموزش استفاده از دارعمودی دریافت قالی وگلیم برنامه ریزی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید