جلسه ای مورخ 96/4/15 فی ما بین مدیر کل امور عشایر و مسئولین صندوق کارآفرینی امید در دفتر مدیرکل تشکیل گردید که منجر به عقد تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور بهره گیری از توانمندیهاو قابلیتهای دو دستگاه جهت اشتغال و ارتقا سطح معیشت در مناطق عشایری گردید.

دیدگاهتان را بنویسید