تعداد 85 رأس بز در اثرسانحه تصادف با كاميون در مسيرجاده بندرعباس سيرجان ( منطقه عشاير ي چاه جغوك ) كه متعلق به عشاير جهانشاهي بوده تلف گرديدند وچوپان گله نيز بنام جمشيد جهانشاهي در اثر سانحه فوت شد در همين راستا شايسته است عشاير محترم سريعاً نسبت به بيمه كردن دامهاي خود اقدام  نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید