وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای سیاستگذاری عشایر کشور اظهار داشت: برنامه راهبردی جامعه عشایری باید جامع، بلندنظرانه و در برگیرنده ایده ها، روش های نو و متضمن کار و فعالیت جدید و اثر بخش باشد…

به گزارش روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، در نشست شورای سیاستگذاری عشایر کشور که با موضوع بررسی «برنامه ریزی راهبردی برای جامعه عشایری» و با حضور کرمعلی قندالی رییس سازمان امور عشایر، تعدادی از مدیران سازمان و اساتید دانشگاه برگزار شد، محمود حجتی گفت: برنامه راهبردی جامعه عشایری باید به گونه‌ای طراحی شود که عشایر به سطح قابل قبولی از درآمد و خدمات دسترسی داشته باشند تا این سبک و شیوه زندگی پایدار بماند.

وی تصریح کرد: این برنامه ضمن لحاظ نمودن همه عوامل موثر در زندگی جامعه عشایری باید با نگاهی مبتکرانه و نه از موضع انفعالی و براساس پیش‌بینی‌های بلند‌مدت و دربرگیرنده فرصت های‌نهان در جامعه تدوین شود و نباید برنامه فقط بر مبنای مشکلاتی که امروز برای ما مشهود است، صورت پذیرد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این برنامه باید ببینیم شرایط بهتر و بدتر از نگاه جامعه عشایری چیست و ارائه خدمات براساس خواست این جامعه صورت گیرد.

حجتی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: پیش‌بینی تنوع بخشی در درآمدزایی عشایر در برنامه راهبردی می‌تواند به پایداری این جامعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هدایت عشایر به تولید گیاهان دارویی و استفاده از درآمد و ارزش افزوده آن می‌تواند در همین راستا باشد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین توسعه و گسترش بیمه تامین اجتماعی عشایر را خدمتی در جهت اعتماد بخشی و پایداری این جامعه و این سبک زندگی عنوان و تاکید کرد: باید جهت‌گیری برنامه‌ها به سمت بهره‌برداری پایدار از مراتع، فراهم آوری رفاه مطلوب برای خانواده های عشایری، سیستم‌های مناسب کوچ منطبق با طبیعت و فرهنگ عشایر و بهبود وضعیت اقتصادی باشد.

وی خطاب به مدیران تاکید کرد: در تدوین برنامه راهبردی از تمامی نظرات اعم از بخش خصوصی، دانشگاهی و نمایندگان جامعه عشایری بهره گیری شود.


 

دیدگاهتان را بنویسید