به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 6 فروردین 99 گروه جهادی شهید سپهبد سلیمانی وابسته به موکب پیروان ولایت شهرستان بافت ،اقدام به توزیع اقلام بهداشتی و ماسک و مایع دستشویی و بروشور اطلاع رسانی در خصوص ویروس کرونا در بین عشایر این شهرستانها نمودند. در این اقدام خیرخواهانه با کمک کارکنان اداره امور عشایری بافت ضدعفونی اماکن در مناطق عشایری نیز انجام پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 6 فروردین 99 گروه جهادی شهید سپهبد سلیمانی وابسته به موکب پیروان ولایت شهرستان بافت ،اقدام به توزیع اقلام بهداشتی و ماسک و مایع دستشویی و بروشور اطلاع رسانی در خصوص ویروس کرونا در بین عشایر این شهرستانها نمودند. در این اقدام خیرخواهانه با کمک کارکنان اداره امور عشایری بافت ضدعفونی اماکن در مناطق عشایری نیز انجام پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید