به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/5/19 جلسه ای  با حضور مدیرعامل شرکت نفت کرمان و مدیران کل امور عشایری شمال و جنوب استان و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان کرمان پیرامون  توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری،در محل شرکت نفت ناحیه کرمان برگزار گردید.
نظر به اینکه از تاریخ ۹۹/۵/۲۰ سهمیه نفت و گاز مایع در استان از طریق سامانه «نیو تجارت اسان» صورت میگیرد، در این جلسه توزیع نفت به صورت تجمعی از طریق شرکت ها که جایگاه توزیع نفت در مناطق عشایری را دارند مورد بررسی قرار گرفت ، پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص  مقرر گردید مدیران عامل این موضوع را مد نظر قرار دهند و به تمامی سرپرستان خانوار های عشایر اعلام نمایند که در اولین فرصت در سامانه مذکور نسبت به ثبت مشخصات خود جهت دریافت سهمیه گاز اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید