جاذبه هاي گردشگري ويژه عشايري استان كرمان…

( 1 ) جدول جاذبه هاي گردشگري ويژه عشايري استان كرمان

 

رديف

نام منطقه

شهرستان

شرح جاذبه هاي گردشگري

1

سرمشك

بافت

وجود چشمه آبگرم برف انبار طبيعت كوهستاني زيبا كثرت خانوارهاي عشايري كثرت درختان خصوصاً درختان گردوي چند ساله وجود رودخانه . با توجه به وسعت منطقه و آب و هواي مناسب و طبيعت زيبا اين منطقه استعداد ايجاد يك دهكده توريستي را دارا مي باشد .

2

تخت سرتشتك

بافت

وجود كوهستان مرتفع و برف گير و مستعد ايجاد پيست اسكي ، وجود رودخانه و چشمه هاي متعدد و درختان گردوي بزرگ و رويش گياهان دارويي متنوع در فصل بهار

3

بندر گوغر

بافت

منطقه كوهستاني با آب و هواي مناسب ، وجود رودخانه و درختان گردوي چندين ساله .

4

بندر هنزا

بافت

منطقه كوهستاني با آب و هواي مناسب ، وجود رودخانه و درختان گردوي چندين ساله .

5

بندر لاله زار

 

وجود چندين هكتار چمن زارهاي طبيعي ، وجود سد مخزني ، جاي مناسب جهت ايجاد پيست اسكي ، گياهان دارويي فراوان ، كثرت عشاير در فصل ييلاق ، مكان مناسب پناه گاه اكيپهاي كوهنورد و صعود آنان به قله كوه لاله زار .

6

درغستان

 

منطقه كوهستاني با آب و هواي مناسب ، وجود چشمه هاي متعدد و رودخانه ، وجود درختان گردوي         چند هزار ساله ، كثرت عشاير در فصل ييلاق .

7

چهار طاق ارديكان

 

آبشار ارديكان با ارتفاع 3500 متر ، طبيعت زيباي منطقه كوهستاني ، جاي مناسب جهت ايجاد تله كابين

8

آبگرم آباد چهل تن

 

وجود چشمه آباد چهل تن كه خاصيت درماني دارد .

 

9

زيارت كوه شاه

 

وجود زيارتگاه مرتضي علي ( ع )

 

10

 

 

وجود منطقه كوهستاني با آب و هواي مناسب ، وجود رودخانه هاي دائمي ، محل مناسب ورزشهاي زمستاني

 

11

 

 

چشمه آب بادرزون وجود زيارت پير غيب .

 

 

( 2 ) جدول جاذبه هاي گردشگري در مناطق عشايري استان كرمان

 

رديف

نام منطقه

شهرستان

شرح جاذبه هاي گردشگري

1

 

 

وجود زيارتگاه معروف شاه ولايت وجود رودخانه دائمي منطقه كوهستاني با آب و هواي بسيار مناسب و محل مناسب جهت راه اندازي تله كابين و ورزشهاي زمستاني گياهان دارويي زياد .

2

 

 

خانه هاي كنده شده در كوه مكانهاي عمومي و مذهبي كنده شده در كوه مثل مسجد حسينيه حمام و مدرسه با قدمت خيلي زياد وجود منطقه كوهستاني با آب و هواي مناسب وجود رودخانه .

3

 

 

وجود غار در كوه به ارتفاع 3300 متر وجود يك ردپاي انسان عظيم الجثه در كف غار كه منسوب به         رد پاي حضرت ايوب ( ع ) شده است .

 

 

 

( 3 ) تعداد تفرجگاههاي ايلي در استان بشرح زير مي باشد

 

رديف

شهرستان

بخش

تعداد تفرجگاه ايلي

1

بافت

مركزي

رابر

2

3

2

بردسير

لاله زار

مركزي كوه پنج

2

1

3

سيرجان

مركزي

3

 

4

شهربابك

مركزي

1

 

 

 

4- در رابطه با فعاليتهاي انجام شده گردشگري عشايري قبل و طي سه سال اول برنامه چهارم توسط سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي بايستي متذكر شد غير از كارهاي جزئي تبليغاتي و اطلاع رساني از جاذبه هاي گردشگري مناطق عشايري اقدام ديگري هنوز صورت نپذيرفته است .

5- عشاير استان كرمان ازجاذبه هاي گردشگري بالقوه اي برخوردارند كه مي توان به بعضي از آنها بشرح زير اشاره كرد :

– برگزاري بعضي جشنها مثل جشن پشم چيني ، جشن سده كه امروزه كم رنگ شده و يا به دلايلي ديگر اجرا نمي شود .

– ساخت يا بافت بعضي صنايع دستي از قبيل اجناس نمدي و …………

– كوچ سنتي به همراه آداب و رسوم خاص خود .

– اجراي موسيقي هاي سنتي و بازيهاي محلي به مناسبتهاي مختلف .

6- در رابطه با موزه عشايري ، شايان ذكر است كه احداث موزه عشايري رابر پيشنهاد گرديده و تصويب شده كه مطالعه و تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي آن در دستور كار قرار گيرد .

 

8 و 7 جدول توريست هاي خارجي و گردشگران وارده به مناطق عشايري در سه سال اول برنامه چهارم

 

سال

توريست هاي خارجي

گردشگران داخلي

تعداد ( نفر )

مناطق مورد بازديد

تعداد ( نفر )

مناطق مورد بازديد

84

190

تخت سرتشتك ( بافت ) ميمند شهربابك ، سرمشك بافت

420

تخت سرتشتك سرمشك ميمند شهربابك

85

235

تخت سرتشتك لاله زار بردسير ميمند شهربابك

400

تخت سرتشتك سرمشك ميمند شهربابك

86

250

تخت سرتشتك لاله زار بردسير ميمند شهربابك

750

تخت سرتشتك سرمشك ميمند شهربابك

 

 

 

 

 

9- در حال حاضر عشاير از جاذبه هاي گردشگري استفاده اقتصادي بسيار كمي دارند .

10- با توجه به جاذبه هاي اكولوژيك مناطق عشايري خصوصاً مناطق سرمشك (( رابر )) بافت و لاله زار بردسير و جاذبه هاي فرهنگي ، هنري عشاير              ( از قبيل موسيقي محلي ، آداب و رسوم ، صنايع دستي و …………. ) منطق مذكور داراي پتانسيل فوق العاده در جذب توريست هاي خارجي و گردشگران داخلي دارند ، لذا پيشنهاد مي شود اين منطقه مورد بررسي كارشناسي و مطالعه قرار گرفته و سپس مراكز خدماتي و كمپ هاي گردشگري را ايجاد كرد .

شايان ذكر است كه طرح مقدماتي دهكده توريستي عشايري قبلاً تهيه شده و به مراجع ذيربط ( استانداري كرمان ، سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي ارائه گرديده است و تصوير طرح مذكور پيوست مي گردد . لذا پيشنهاد مي شود كه اقدامات اجرايي آن در دستور كار قرار گيرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید