به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایرکرمان اقای مهندس شاکری طی گفتگویی با خبرنگارا ن خبرگزاریها درخصوص عشایر شهربابک بیان نمودند:

شهربابک با وجود میزان تولیدات و فعالیت هایی که در زمینه عشایری دارد ،جایگاه بهتری حقش است.

ایشان در کمیته عشایری شهربابک که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، جایگاه شهربابک در زمینه عشایری را بیش از وضعیت کنونی عنوان کرد و گفت: جایگاه شهربابک با وجود میزان تولیدات و فعالیت هایی که در زمینه عشایری دارد بیش از اینها است و در زمینه عشایری هنوز خیلی جای کار و رشد دارد.

وی افزود: غرفه عشایری شهر بابک رتبه اول در فروش و جذب بازدید کننده را در برج میلاد داشت.

مدیرکل امورعشایر اظهارداشتند: بیمه عشایری توسط شرکت های تعاونی صورت می گیرد که باید با کمک یکدیگر ضریب نفوذ بیمه در جامعه عشایری را افزایش دهیم.همچنین در بحث بیمه دام فقط ۲۰ در صد دام عشایر کرمان بیمه هستند که خسران زیادی را وارد می کند و این امر در شهرستان های حادثه خیز و شهرستانهایی که مشکل آلودگی و یا تردد دارند بیشتر است.

وی بیان داشت: جامعه عشایری در بسیاری از زیرساخت ها عقب است و هیج اثری از آن شاخص های بهره بری و برخورداری که در جامعه شهری و روستایی وجود دارد در جامعه عشایری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید