به گزارش روابط عمومی اداره  کل امورعشایر اقای مهندس شاکری طی گفتگویی باخبرنگاران خبرگزاریها درخصوص عشایر شهربابک بیان داشتند:

شهربابک با وجود میزان تولیدات و فعالیت هایی که در زمینه عشایری دارد ،جایگاه بهتری حقش است.ایشان درکمیته عشایری شهربابک که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، جایگاه شهربابک در زمینه عشایری را بیش از وضعیت کنونی عنوان کرد و …گفت: جایگاه شهربابک با وجود میزان تولیدات و فعالیت هایی که در زمینه عشایری دارد بیش از اینها است و در زمینه عشایری هنوز خیلی جای کار و رشد دارد،دربرج میلاد نیز غرفه عشایری شهر بابک رتبه اول در فروش و جذب بازدید کننده را به خوداختصاص داد.

آقی مهندس شاکری گفت: بیمه عشایری توسط شرکت های تعاونی صورت می گیرد که باید با کمک یکدیگر ضریب نفوذ بیمه در جامعه عشایری را افزایش دهیم.همچنین  در بحث بیمه دام فقط ۲۰ در صد دام عشایر کرمان بیمه هستند که خسران زیادی را وارد می کند و این امر در شهرستان های حادثه خیز و شهرستانهایی که مشکل آلودگی و یا تردد دارند بیشتر است.

وی بیان داشت: جامعه عشایری در بسیاری از زیرساخت ها عقب است و هیج اثری از آن شاخص های بهره بری و برخورداری که در جامعه شهری و روستایی وجود دارد در جامعه عشایری نیست.

ایشان  از پیگیری های لازم برای اداره شدن نمایندگی امور عشایر شهربابک خبر داد و گفت: در عجبم با این همه پتانسیل چرا در زمان تشکیل امور عشایر شهربابک، به جای اداره به آن نمایندگی داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید