به گزارش روابط عمومي اداره كل در مورخه 5مهرماه جشنواره سيب وگلابي استان كرمان درمنطقه گلزار شهرستان بردسير برگزار گرديد…

دراين جشنواره كه 40 غرفه برپا گرديده بود، استعدادها وتوانمنديهاي منطقه همراه با مسابقه وبازيهاي بومي ومحلي به نمايش عموم گذاشته واداره كل امورعشاير نيز با برپايي 2 سياه چادر ، اقدام به عرضه محصولات لبني ودامي ، صنايع دستي واجراي موسيق سنتي نمود كه بااستقبال جمع کثیری از مردم روبرو شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید