به گزارش روابط عمومی اداره کل  به مناسبت هفته دولت  کارکنان این اداره کل در جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت شرکت نموده ودرقسمت امادگی جسمانی اقای مهندس حمید رضا حاجی رضایی مقام اول راکسب نمود.

دیدگاهتان را بنویسید