به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان جشنواره گل محمدي طبق روال هرساله 31خرداد ماه در محل منطقه گردشگري لاله زار شهرستان بردسير برگزار گرديد ….

اين جشنواره با حضور مسئولان استاني ، محلي، وهنرمندان بر پا ومراسم گلاب گيري ، موسيقي محلي، نمايشگاه عرضه مستقيم محصولات محلي و….. را شامل می شد.  برپایی سه  سياه چادر با كليه لوازم وصنايع دستي عشاير، جشن عشايري با نواي محلي ،ساز ودهل وچوب بازي ، برگزاري سرودهاي محلي همراه با ني زني ونواي عشاير ، كوچ نمادين عشاير، پخت نان تيري توسط زنان عشايردر محل سیاه چادر، توزيع دوغ وفرآورده هاي لبنی وتشكيل غرفه عشايري در محل يكي از سياه چادرها بصورت عرضه مستقيم فرآورده هاي دامي عشاير، برگزاري عروسي نمادين ، مستقر نمودن شش دستگاه تانكر ثابت در محل هاي مختلف جشنواره وتأمين آب آشاميدني سالم مورد نياز از جمله برنامه هايي بود كه اداره كل امورعشاير در اين جشنواره ارائه ومورد توجه تمامي گردشگران قرارگرفت در پايان استاندار محترم به همراه فرماندار ومدير كل امورعشاير وساير مسئولين استان وشهرستان از صنايع دستي موجود در سياه چادر عشايري ديدن نموده و با فرآورده هاي لبني عشاير از آنها پذيرايي بعمل آمد ومورد تشویق استاندار وهمراهان قرارگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید