در مورخه 97/7/26بنا به دعوت امور عشایر شهربابک و هماهنگی مجتمع مس شهرستان شهربابک جلسه آموزش تغذیه و اصلاح نژاد با حضور دکتر شاکری وسرکار خانم دکتر کارگر از همکاران مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی کرمان ، مهندس شفیعی رئیس اداره بهسازی اداره کل امور عشایر،رئیس روابط عمومی و خدمات اجتماعی مس،مدیریت جهاد کشاورزی و نمایندگان عشایر شهرستان در محل مهمانسرای مس شهربابک تشکیل گردید. در این جلسه مهندس محمدی رئیس روابط عمومی مس از امادگی  مجتمع مس شهرستان در زمینه اصلاح نژاد،کمک به آموزش عشایر در زمینه های مختلف و سایر طرح های پیشنهادی شهرستان در راستای افزایش تولید،حمایت و خواستار افزایش این جلسات در شهرستان گردید….

 

در ادامه دکتر شاکری در بحث تغذیه دام و اصلاح نژاد موارد بسیار مهمی را مطرح و در ادامه از آمادگی مرکز تحقیقات کشاورزی  در زمینه تنظیم جیره مناسب جهت دام های اصلاح نژاد شده و دام های بومی اعم از داشتی و پرواری جهت عشایر شهرستان خبر داد و مقرر گردید جیره مناسب برای انواع دام شهرستان در هفته آینده از طریق آموزش به نمایندگان عشایر  ارائه گردد. در ادامه ادارات جهاد کشاورزی ، عشایری و نمایندگان عشایر به نقطه نظرات خود در زمینه های مختلف پرداختند و مقرر گردید این جلسات و کلاس های آموزشی با همکاری مرکزتحقیقات ، مس  شهرستان و نمایندگان عشایر بصورت مستمر برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید