بنا به دعوت آقای حسن شمس الدینی رئیس اداره امورعشایرشهرستان بافت به منظور پیشگیری از ابتلاءدام عشایر به تب کنگو، جلسه ایی با حضور آقای دکتر کرامت امجدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ، اعضای شورای اسلامی روستای وکیل آباد، معاون اداره امورعشایربافت وجمع کثیری از عشایر ودامداران آن منطقه تشکیل گردید.دراین جلسه آقای دکتر امجدی ضمن بیان مطالبی ، توصیه های بهداشتی وتذکرات لازم درخصوص پیشگیری از ابتلاءدامها به بیماری تب کنگو را بیان ودر نهایت صورتجلسه ایی در 4 بند در خصوص سمپاشی کانونهای نگهداری دامهاوآماده سازی حمام کنه، تنظیم ومقرر گردید در صورت امتناع افراد از سمپاشی دامها، آنهارابه مرکز بهداشت معرفی تا پیگیری های قانونی به عمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید