درجلسه اي كه در تاريخ 93/1/24محل اداره كل با حضورمدیرکل ، معاونت محترم اشتغال وخودكفايي اداره كل كميته امدادوکارشناسان اداره برگزار گرديد، به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهاي مشترك در جهت ايجاد اشتغال پايدار وزودبازده ، تفاهم نامه همكاري   في مابين اداره كل كميته امداد امام خميني (ره)واداره كل امورعشاير استان كرمان در 5 ماده درخصوص گسترش همکاری جهت برنامه های آموزشی ،بهداشتی ،بازاریابی،تولیدوفروش محصولات خصوصاصنایع دستی وفرش ،ارائه تسهیلات درجهت توانمندسازی مددجویان وعشایر ثابت  ومتحرک تحت حمایت کمیته امداد، منعقد گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید