به گزارش روابط عمومی اداره کل اقای مهندس شاکری ضمن عزیمت به شهرستانهای سیرجان وشهربابک از مناطق عشایری این شهرستانها بازدید به عمل اورده واز مساعدت  وتوجه نمایندگان ،فرمانداران ومدیران معادن درخصوص توجه به شاخصهای بهداشتی ،معیشتی ،فرهنگی واشتغال قدردانی نمودند.ایشان ازتوزيع 170 دستگاه يخچال به ارزش تقريبي ر1/700/000/000يال در مناطق عشايري وروستايي  شهربابك و-توزيع سبد كالا دربین عشایر بی بضاعت این شهرستان  به ارزش تقريبي 1/200/000/000 ریال خبردادند.همچنین در جریان بازدیدازعشایر شهرستان سیرجان ،درجلسه ای که نماینده محترم شهرستان سیرجان ومدیر عامل محترم شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر حضور داشتند ،شرکت نموده ودرخصوص-توزيع رايگان داروبه همراه ويزيت مجاني پزشك شركت معدن گل گهر در مناطق عشايري بحث و مقرر گرديد اداره امورعشاير سيرجان دوروز  در هفته وسیله نقلیه ای  را جهت ویزیت عشایرفراهم وبرنامه ریزیهای لازم را انجام دهد.همچنین درخصوص بكار گيري يكي از فرزندان بيكار عشاير اطراف معدن گل گهر در ان شرکت وبرگزاري همايش وبازيهاي محلي عشايري در ايام الله دهه فجر دريكي از مناطق عشايري شهرستان سيرجان بحث و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.درپایان اقای مهندس شاکری بیان نمودند:كمبود بارندگي 60 درصدي امسال  نسبت به سال قبل،زنگ خطری است که  مي تواند بسياري از توان توليدي ومعيشتي عشاير را نابود نمايد ودر همین راستاخواستار چاره انديشي های ا با برگزاري جلسات ويژه ستاد ساماندهي عشايراستان ، به منظور كاهش تبعات آن گرديدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید