به گزارش روابط عمومی اداره کل درجلسه اقتصاد مقاومتی بخش تعاونیها که  با حضور مدیرکل ومدیران عامل تشکلهای عشایری تشکیل گردید، اقای مهندس ابراهیمی در خصوص وضعیت تولیدات، اقتصاد خانوار عشایر ،نقش واهمیت تعاونیها دراقتصاد مقاومتی توضیحاتی را ارائه وبرتوسعه وافزایش فعالیتهای مرتبط بازندگی عشایر توسط تعاونیها تاکید بسیارنمودند…

 

دراین جلسه درخصوص خرید محصولات تولیدی عشایر با برنامه ریزی مناسب ،تامین نهاده های دامی مورد نیاز عشایر ،بیمه اجتماعی وبیمه دام عشایرتوسط تشکلهاو ارائه اموزشهای لازم به بافندگان و فراهم نمودن زمینه خرید تولیدات صنایع دستی توسط تشکلها بحث وتصمیمات لازم اتخاذ گردید

 

دیدگاهتان را بنویسید