به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان جلسه توديع  آقاي محمود زرمهي رئيس اداره امور عشاير شهر ستان شهر بابك كه به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند روز شنبه مورخ 22/7/91 راس ساعت 12 ظهر در محل مهمانسراي مديريت جهاد كشاورزي شهر ستان شهر بابك با حضور فرماندار محترم – مدير محترم جهاد كشاورزي، مدير كل محترم امور عشاير استان كرمان و مسوولين محترم ادارت دامپزشكي ، منابع طبيعي ، و كاركنا ن مديريت جهاد كشاورزي تشكيل گرديد  …

ابتدا آياتي از كلام الله مجيد تلاوت و پس از آن مدير محترم جهاد كشاورزي شهر ستان ضمن خير مقدم به مدعوين از تلاشهاي صادقانه آقاي زرمهي رئيس اداره امور عشاير شهر ستان  شهر بابك قدرداني و ضمن  معرفي آقاي مهندس كرهاني ايشان را فردي مخلص ، تلاشگر و دلسوز عشاير دانستند .  سپس  فرماندار محترم شهر ستان طي سخناني بر اهميت پيگيري رفع مشكل عشاير اين قشر مولد و كم توقع تاكيد و اظهار داشتند همه بايستي با همكاري و همدلي جهت رفع مشکلات عشاير تلاش نمائيم .

پس از آن آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم امور عشاير استان ضمن بیان آمار عشاير شهر ستان و تاکید براستحقاق عشاير شهر ستان براي خدمات بيشتر اظهار نمودند در سنوات گذشته اعتباراتي بر مبناي شاخص جمعيت به عشاير شهر ستان اختصاص يافته كه به دليل خشكسالي و مشكلات عشاير كافي نمي باشد لذا بايستي همه مسئولين خصوصا”  فرماندار محترم و مدير جهاد كشاورزي جهت رفع مشكل عشاير از هيچ مساعدتي دريغ نورزند .

در پايان آقاي مهندس كرهاني طي سخناني ضمن قدر داني از تلاشهاي صادقانه و بي وقفه آقاي زرمهي از فرمانداري و مديريت جهاد كشاورزي ياري و مساعدت جهت خدمت بيشتر به عشايرراخواستارشدند

دیدگاهتان را بنویسید