طی حکمی ازسوی وزیر ورئیس سازمان امورعشایرایران آقای مهدی ابراهیمی به عنوان مدیرکل امورعشایری منصوب گردید…

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل :مراسم تودیع آقای مهندس شاکری ومعارفه آقای مهندس ابراهیمی به عنوان مدیرکل امورعشایراستان ،در مورخ 94/8/24 با حضور آقای مهندس قندالی ریاست محترم سازمان امورعشایرایران وآقای مهندس فتوت معاونتمحترم اموراقتصادی استانداری ، ریاست محترم سازمان  جهادکشاورزی آقای مهندس سعیدی وروسا ومسئولین ادارات  در محل سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی برگزارگردید.دراین جلسه مسئولین  حاضر اززحمات آقای مهندس شاکری تقدیر وتشکربعمل اورده وضمن آرزوی موفقیت برای اقای مهندس ابراهیمی خواستار تلاش مجدانه جهت رفع مشکلات عشایر ؛ اقتصاد دامداران، ساماندهی عشایر ، استفاده از ظرفیتهای مردمی در بحث تشکلهای عشایری واستمرار فعالیتهای گذشته ، گردیدند.

در این جلسه آقای مهندس سعیدی با توجه به اینکه کمک به عشایر و تولیدو فروش فرآوردهای دامی اثرات موثری در اقتصاد استان خواهد داشت ، خواستار تلاش مجدانه و بیشتر جهت رفع مشکلات عشایر شدند . همچنین بیان نمودند: نقش آفرینی در اقتصاد دامداران و عشایر و صادرات کمک اقتصادی بسیاری به استان خواهد کرد وباتوجه به اینکه حجم زیادی از تولید پروتئین و گوشت و فرآوردهای دامی توسط عشایر انجام می شود ، بایستی توجه ویژه ای به عشایر داشته باشیم .

در ادامه جلسه اقای مهندس قندالی بیان نمودند: برای توفیق در کار بایستی از ظرفیت های مردمی در بحث تشکل ها استفاده کرد،تشکلهائی که رو به   اضمحلال بوده و احیاء شده اند ،کمک به توانمند شدن تشکلها درتمام مسائل حتی دربحث بحران وخشکسالی باعث پیشرفت وپیشبرد کار شده و اگر نباشندهیچ کار نمیتوان انجام داد . همچنین شورای عشایری کلید حل بسیاری از مشکلات و یک ساختار خوب است که برای امروز طراحی شده و بایستی خیلی جدی این شورا پیگیری شود.ایشان اضافه کردند: دربحث ساماندهی عشایر وخدمت به این جامعه تحولات خوبی به وجود امده که اقای مهندس ابراهیمی بایستی فعالیتهارااستمرار وتحولات جدیدوظرفیتها را دنبال نمایند.

در پایان جلسه آقای مهندس ابراهیمی اظهار داشتند :با توجه به اینکه عشایر قشری ، مولد ، زحمتکش و کم توقع هستند، به کمک و حمایت بیشتری نیاز دارند. همچنین هر سیاه چادر عشایر یک کار گاه تولیدی است که پتانسیل های بسیاری داشته و بایستی امنیت آنها تامین گردد.  ایشان ادامه دادند: این جامعه مولدبا مشکلات زیادی از جمله حوادث قهری روبرو میباشند،که خود موارد و مشکلات خودشان را حل می نمایند .

ایشان تاکیدکردند:دست واسطه ها در بازار فروش دام را نباید نادیده گرفت و بایستی مسئله کار خانه کرک و صادرات دام حل شود . همچنین صنایع دستی عشایر که توسط خودشان تولید می شود و روانه بازار می شده به فراموشی سپرده شده که باید احیا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید