به گزارش روابط عمومی اداره کل: جلسه بررسی عمده مسائل ومشکلات جامعه عشایری با حضور ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی ، مدیر کل امورعشایر وکارشناسان ومسئولین اداره واتحادیه تعاونیهای عشایری، در محل دفتر ریاست سازمان جهادکشاورزی  کرمان برگزار گردید. ..

دراین جلسه پس از ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته توسط اداره کل،درخصوص  مشکلات عشایر شهرستان ارزوئیه در رابطه با اسناد اراضی ، تامین نیروی انسانی در شهرستانهای رفسنجان، ریگان، شهربابک، بردسیر، ارزوئیه ،رابر،همجنین  تأمین آرد عشایر ، صادرات دام توسط اتحادیه عشایری  استان از طریق اتاق بازرگانی و صنایع معادن ، افزایش سهمیه سبوس اتحادیه عشایری بحث ومقرر گردید مشکلات بصورت تخصصی بررسی وراه حلهای لازم ارائه گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید