به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر: بمنظور بررسی وحل مشکلات عشایر جلسه ای با حضور مشاور محترم استاندار در امور عشایر، آقای مهندس سعیدی ، آقای مهندس شاکری  و روسای ادارات در محل دفتر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید ..

. در این جلسه مدیر کل امور عشایر در خصوص دام مازاد ، مساعدت سایر دستگاهها در خصوص خدمات رسانی به عشایر طبق آئین نامه ساما  ند هی ، افزایش سهمیه سبوس ، حل مشکلات کوچ عشایر و تقویم کوچ ، طرح زنجیره گوشت و آموزش عشایرمطالبی را بیان وخواستار مساعدت و همکاری سایر دستگاهها گردیدند.درپایان راهکارهای  لازم ارائه و صورتجلسه ای درچند بند تنظیم گردید .

 

دیدگاهتان را بنویسید