به گزارش آقای شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت ، مدیر کل امور عشایر کرمان بهمراه مشاور محترم استاندار و جمعی از روسای ادارات شهر ستان های  بافت و ارزوئیه ، طی جلسه ایی در محل فر مانداری آن شهر ستان ، در خصوص مشکلات تعدادی از موتور پمپ های عشایری با منابع طبیعی ، مشکل آب شرب ، مشکلات و مسائل مربوط به قشلاق عشایر سه چاه و سایر مسائل عشایر به بحث و تبادل نظر پرداخته  و صورتجلسه ایی دراین  خصوص درچند بند تنظیم گر دید

دیدگاهتان را بنویسید