به گزارش روابط عمومی اداره کل :جلسه ایی درخصوص عرضه و فروش دام با حضور آقایان مویدی رئیس شورای شهر کرمان، مهندس شاکری مدیر کل امور عشایر ،دکتر رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان ،صنف قصابان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه تعاونیهای عشایری در محل دفتر مدیر کل تشکیل…

و در خصوص میزان عرضه دام توسط اتحادیه تعاونیهای  عشایری ، پیگیری در خصوص اجرایی نمودن کشتارگاه مطلوب و استاندارد در محل مناسب از طریق شورای شهر، دامپزشکی و سایر دستگاههای  ذیربط ،  رفع و رجوع مشکلات تولید و عرضه  و کشتار دام ،تنظیم بازار و  تعیین نرخ گوشت  ومعرفی افراد متقاضی جهت صادرات دام بحث و تبادل نظر وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید