گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی در مورخ95/3/19 رأس ساعت 8 صبح در محل دفتر مدیرکل محترم با حضور اعضاء ستاد اداره کل تشکیل گردید. ..

دراین جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ،آقای مهندس ابراهیمی در خصوص فرهنگ عفاف وحجاب ،لزوم رعایت شئونات اسلامی ،حفظ صیانت شخصی وکارهایی که بایستی در این راستا انجام پذیرد صحبت وبر تکریم ارباب رجوع ،انجام صحیح وبه موقع کارهای اداره وحل مشکلات عشایر ومراجعین تأکید بسیار نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید