به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه صیانت و حقوق شهروندی اداره کل با حضور مدیر کل ،کارکنان و کارشناسان ستاد صیانت استانداری در محل دفتر مدیر کل تشکیل گردید. در این جلسه آقای مهندس ابراهیمی ضمن تشکر از بانوان اداره کل در حفظ حجاب و پاسداری از معیارهای اخلاقی و اسلامی بیان نمودند…

: عشایر استا ن جامعه ایی پویا ومتمایز از جامعه شهری و روستائی در نقاط دور دست و سخت استان موادپروتئینی را بی هیچ چشمداشتی تولید و از لحاظ حفظ ارزشهای اسلامی، حجاب ، امنیت و شهدایی که تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده اند سر آمد میباشند.ایشان افزودند : عشایر وعشایر زاده هایی همچون سردارسلیمانی می شناسیم که در جهان حرف اول را زده وبه اسلام خدمت می نمایند.

 

درپایان جلسه ایشان بر حفظ حجاب ظاهری و باطنی بر اساس احادیث و روایات ، اخلاق اسلامی و تکریم ارباب رجوع تاکید بسیار کردند .

دیدگاهتان را بنویسید