به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه شورای عشایری استان درمورخ 94/12/10 به ریاست استاندار محترم وبا حضور رئیس محترم سازمان امورعشایر ایران ،رئیس سازمان جهادکشاورزی ،مدیران دستگاههای اجرایی درمحل استانداری کرمان جهت بررسی و رفع مشکلات عشایر تشکیل گردید.

در ابتدا آقای مهندس سعید ی بیان نمود ند:با توجه به اینکه عشایر قشری مولد وزحمتکش بوده خشکسالیهای چندسال گذشته عشایررا نیازمندکمک وتوجه بیشتری کرده  که بایستی  با تخصیص اعتبار بیشتر مشکلات آنها به صورت ملی پیگیری گردد…

 

درادامه جلسه آقای مهندس رزم حسینی اظهار داشتند:عشایر جامعه ایی سلحشور، تولید کننده وخوداتکا بوده که نقش مهمی در اقتصاد سنتی کشور دارند. آنها در تمام صحنه های انقلاب وانتخابات با صداقت تمام حضور داشته اما متاسفانه بدلیل وضعیت آب وهوایی کرمان ، خشکسالیهای چندساله وبلاهای طبیعی ،وضعیت عشایر تحت تأثیر قرار گرفته وباعث مهاجرت روستائیان وعشایر به شهر شده است .درهمین راستا تمام دستگاههای اجرایی براساس آئین نامه ساماندهی عشایر وسهمی که دارند بایستی در حوزه های بهداشت ودرمان ، آموزش، برق، آب، راه… خدمات خودرا ارئه نمایند.

همچنین مدیرکل امورعشایر استان  با اشاره به جمعیت 109 هزار نفری عشایر کرمان اظهار داشتند: 40 هزار و468 نفر از عشایر کرمان درمنطقه جنوب و68 هزار و871 نفر درشمال استان ساکن هستند.

ایشان بیان داشتند: پایین بودن شاخص های توسعه عشایری نسبت به دیگر افراد جامعه ، محدودیت های منابع پایه آب وخاک برای ساماندهی عشایر، عدم وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات عشایرومشکلات ناشی از بهره برداری صنایع ومعادن وآلایندگی در مناطق عشایری از اهم مشکلات این بخش است.

آقای مهندس ابراهیمی با اشاره به آبرسانی سیار به 3هزار و700 خانوار عشایری استان به وسیله 10دستگاه تانکر ، عنوان کردند: درزمینه تامین آب شرب عشایربامشکل مواجه هستیم ودرخواست صدور مجوز حفر چاه برای این منظور را داریم ایشان خاطر نشان کردند:که بیش از 4 هزار کیلومتر راه عشایری دردو منطقه شمال وجنوب استان کرمان وجود دارد که یک هزار و400 کیلومتر آن خاکی است واضافه نمودند:طرح جایگزینی سوخت فسیلی وتوزیع سیلندرهای گاز ، خرید ونصب آبگرمکن خورشیدی در مناطق عشایری درراستای صرفه جویی وکاهش هزینه ها درحال انجام است.

همچنین به اجرای طرح زنجیره گوشت قرمزاشاره و ابراز داشتند: 11هزار و500 رأس  دام در شمال استان برای اجرای این طرح قرار داد بسته شده است .وبیان داشتند: 25 درصد از صنایع دستی استان کرمان توسط عشایر تولید می شود، اما بازاری برای عرضه این تولیدات وجودندارد.

آقای مهندس ابراهیمی ادامه دادند: آلودگی ناشی از کارخانه مس خاتون آباد برای عشایر این منطقه ضررهای زیادی رابه جای گذاشته است وباید خسارت تامین  شده ونسبت به رفع مشکل چاره اندیشی شود.

درپایان بیان نمودند: عشایر استان درزمینه تولیدات پروتئینی استان نیز نقش مهمی دارند وباید برای عرضه این محصولات جایگاهی در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید