به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان جلسه شورای عشایری شهرستان شهربابک در تاریخ  98/7/25 باحضور امام جمعه ،نماینده و فرماندار شهربابک و مدیر کل امور عشایر استان کرمان و روسای ادارات شهرستانها در منطقه عشایری دزدان بازرگان تشکیل گردید…

 

 

 

در این جلسه مسائل و مشکلات عشایر مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر  موارد زیر به تصویب رسید:

1)مقرر گردید ضمن قدردانی از زحمات اداره آبفار شهرستان شهربابک مشکل افت فشار در مناطق عشایری آبدر-مدوار و پا قلعه در قالب تفاهم نامه ای با آبفار شهربابک برطرف گردد.

2)مقرر گردید مشکل سوخت عشایر کریمیان توسط امور عشایر ،جهاد کشاورزی و شرکت نفت بطور جدی پیگیری و مراتب به فرمانداری ارسال گردد.

3)مقرر گردید مشکل اراضی ملی منطقه عشایری تل غدیر و لااکبر جهت اخذ امتیاز آب به فرمانداری شهرستان ارسال تا به نحو مقتضی رفع مشکل گردد.

4)مقرر گردید مشکل تامین لوله کشاورزی منطقه عشایری دزدان وبازرگان در قالب اعتبارات ارزش افزوده به فرماندارمحترم شهرستان شهربابک ارسال تا رفع مشکل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید