به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه شورای عشایر استان در مورخ95/4/8 درمحل دفتر معاونت اقتصادی استانداری کرمان با حضور معاونت محترم استاندار، مدیرکل محترم امورعشایر به همراه معاونین ومدیران کل ومسئولین سایر دستگاههای اجرایی تشکیل گردید…

در ابتدا ءپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آقای مهندس  ابراهیمی در خصوص تولیدات عشایر وزیر بناهای اقتصادی وضرورت بازاریابی  محصولات عشایر مطالبی را بیان وسپس آقای مهندس فتوت راهکارهای لازم را رائه ودر خصوص پیگیری رفع مشکل کارخانه کرک ، فروش دام آماده عرضه بازرا وگوشت تولیدی ، صادرات دام، آب  شرب وبهداشت عشایر، عشایر محدوده محیط زیست واقع در پارک خبر بحث وراهکارهای لازم ارائه گردید.

دیدگاهتان را بنویسید