به گزارش روابط عمومی اداره کل درمورخ 95/4/1جلسه  شورای عشایراستان درخصوص رفع مشکلات عشایردرمحل دفتر معاونت  عمرانی استانداری کرمان تشکیل گردید. ..

دراین جلسه که با حضور اقای مهندس سیف اللهی معاونت محترم استاندار ، مدیرکل محترم امورعشایر به همراه معاونین و مدیران کل ومسئولین سایر دستگاههای اجرایی تشکیل گردید  ، درخصوص مسائل آب شرب  ، راه ،برق ،دام عشایرو ارائه راهکارهای لازم توسط اداره میراث فرهنگی در خصوص مناطق گردشگری وصنایع دستی  ، بحث وتبادل نظر ومقرر گردید درراستای ایین نامه ساماندهی عشایر سایر دستگاههای اجرایی همکاری واقدامات لازم رامبذول نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید