اقای شمسی نژاد رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بردسیر از تشکیل جلسه شورای عشایرشهر ستان در بخش لاله زار با هدف بررسی مشکلات عشایر خبر داد . این جلسه به ریاست فرماندار شهر ستان و با حضور مسئولین ادارات و سران طوایف تشکیل و در خصوص آئین نامه ساماندهی عشایر و ضرورت همکاری سایر دستگاهها جهت رفع مشکلات عشایر بحث و صورتجلسه ای در یازده بند تنظیم گردید .

دیدگاهتان را بنویسید