به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان  ، جلسه شورای هماهنگی اداره کل امورعشایر استان در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید.در این جلسه مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان در ابتدا به تشریح شرح وظایف کارگروه اقتصاد مقاومتی پرداخت و گزارش جامعی از کارگروه مربوطه به اطلاع حاضرین رساند…

وی  ضمن اشاره به این نکته که جامعه عشایری پیش قراول تحقق اصل اقتصاد مقاومتی در تولید و مصرف می باشند خاطر نشان کرد کلیه مدیران بحث اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کلیه امورات جاری خود قرار دهند.در ادامه حاضران در جلسه  با بیان دیدگاه های خود درباره روند اجرایی  و هم افزایی  طرح های اقتصاد مقاومتی  در بخش عشایری با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل )بر  شفاف سازی شرح وظایف هر کدام  از واحد ها تاکید داشتند. در پایان  در مورد مباحث مطروحه بحث و تبادل نظر شد.

دیدگاهتان را بنویسید